Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2021-05-21: Aktiviteter uppdaterad med nytt preliminärt datum för årsmötet (lördagen den 4 september) samt LTF:s sommaraktiviteter.

2021-05-16: Årsmötet 2021 är uppskjutet och kommer inte hållas den 29 maj. Se mer under Aktiviteter. Nytt datum kommer att meddelas här, på forumet, till alla som anmält sig och till alla som styrelsen har en e-postadress till.

2021-03-23: SLs bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 har anlänt från tryckeriet och går nu att beställa! De som har anmält intresse i förväg kommer inom kort att bli kontaktade!