Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2020-02-02: Ny uppdatering angående LTF:s Möjautfärd, samt fler LTF-aktiviteter i februari/mars. Se Kommande aktiviteter.

2020-01-24: Ytterligare uppdatering om LTF:s utfärd till Möja den 8/2 under Kommande aktiviteter. I utfärden ingår bl.a. resa med busslinje 489 på Möja.

2019-12-01: Nu går vår nya bok SLs bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 att förboka! Läs mer under Försäljning!