Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2020-03-16: Viktig information om årsmötet
SvOf:s årsmöte är planerat till lördagen den 16 maj, men med anledning av coronaviruset kan planerna komma att ändras. Styrelsen följer händelseutvecklingen och kommer fatta ett beslut om den fortsatta planeringen den 16 april, en månad innan den tänkta mötesdagen. Beslutet kommer att kommuniceras på vår hemsida
https://omnibuss.se och forumet https://forum.omnibuss.se, via e-post till dem som samtycker till e-postutskick samt via telefon/sms till anmälda deltagare som ej har internetanslutning.

2020-03-05: Välkomna till årsmötet 2020 som hålls lördagen den 16 maj! Mer information under Kommande aktiviteter, där även fler LTF-aktiviteter under våren är tillagda.

2019-12-01: Nu går vår nya bok SLs bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 att förboka! Läs mer under Försäljning!