Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2022-06-11:Kommande aktiviteter uppdaterad med utfärd till Upsala-Lenna Jernväg den 9 juli. Välkomna att följa med!

2022-05-22: Tack till alla som deltog i gårdagens årsmöte och/eller utfärden för en trevlig dag! Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes även vid detta möte, och därför har de nya stadgarna nu trätt i kraft. De kan läsas på sidan Om SvOf. Även Kontakt och styrelse är uppdaterad efter mötet.