Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2022-10-23:Tack alla deltagare för ett trevligt höstmöte med utfärd! Medlemsavgifterna för 2023 fastställdes och är oförändrade jämfört med 2022. Se aktuella avgifter och hur de betalas under Bli medlem! Dessutom är Kommande aktiviteter uppdaterad med Stiftelsen Skärgårdsbåtens långresor sommaren 2023.

2022-09-11: Höstens aktiviteter i SvOf och LTF publicerade under Kommande aktiviteter!

2022-07-11: Tack alla deltagare för en trevlig utfärd till Upsala-Lenna Jernväg! Nästa SvOf-utfärd ser ut att bli i september, och annonser publiceras här på hemsidan i god tid. Följ gärna med på LTF:s planerade sommarutfärder som annonseras under Kommande aktiviteter!