Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2023-03-18: SvOf:s vårprogram, med bl.a. inbjudan till årsmötet den 13 maj, finns nu under Kommande aktiviteter. Välkomna att delta i aktiviteterna!

2023-02-25: LTF:s vårprogram är publicerat under Kommande aktiviteter. SvOf:s vårprogram kommer också inom kort!

2022-12-07: Vår bok SL:s bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 kan nu köpas för 100 kr av stödjande medlemmar! Se mer om stödjande medlemskap under Bli medlem.