Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det mycket populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2020-08-12: Extra LTF-utfärd den 17 augusti tillagd under Kommande aktiviteter.

2020-06-06: Gamla nummer av medlemstidningen Färdskrivaren finns till salu! Se detaljer och innehållsförteckningar under Färdskrivaren!

2020-05-02: Nu säljer vi ut SvOf:s egentillverkade vykort till rabattpris! Se mer under Vykort!

2020-04-16: Uppdatering angående årsmötet
Den mötesplanering för den 16 maj som meddelats tidigare är inte längre aktuell. Med hänsyn till medlemmarnas hälsa, och i samråd med revisorerna, väljer styrelsen att senarelägga mötet till dess att det kan hållas under någorlunda normala former. Troligt är att det nya datumet blir efter sommaren, såvida situationen inte återgår till det normala mycket snart.

Vi ber våra medlemmar att regelbundet titta efter ny information på vår hemsida https://omnibuss.se eller forumet https://forum.omnibuss.se. Anmäl gärna din e-postadress till per.tyreso@telia.com för att få de senaste uppdateringarna via mejl. Vid frågor kan styrelsen nås på info@svof.se.

2019-12-01: Nu går vår nya bok SLs bussleveranser samt depåplaceringar 2000-2018 att förboka! Läs mer under Böcker!