Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2021-12-22: God Hjul, och välkomna på digitala föredrag om udda bussfabrikat i Sverige samt Nacka-Värmdötrafiken den 19 och 24 januari! Mer information på Kommande aktiviteter.

2021-11-06: Medlemsavgifter för 2022 tillagda på Bli medlem och kontaktuppgifter uppdaterade på Kontakt och styrelse.