Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

Aktuella nyheter

2022-01-19: LTF:s vinterbåtutflykt 12 februari tillagd under Kommande aktiviteter. Missa inte heller SvOf:s distansföredrag den 24 januari!

2021-11-06: Medlemsavgifter för 2022 tillagda på Bli medlem och kontaktuppgifter uppdaterade på Kontakt och styrelse.