Svenska Omnibusföreningen är en ideell förening för bussintresserade bildad 1976. Föreningen har till syfte att främja intresset för bussar och busstrafik, att bevara och iordningställa intressanta bussar samt att utge publikationer om bussar och busstrafik.

Här kan du bl.a. läsa om föreningen och våra bussar, få kontakt med föreningens ansvariga samt besöka det populära forumet Bussnack.

SvOf söker ny abonnemangsansvarig och fler förare till abonnemangskörningar. Klicka här för att läsa mer!

Aktuella nyheter

2021-01-14: SvOf har bytt postadress för fysiska brev. Den nya adressen är Svenska Omnibusföreningen, c/o Henrik Birath, Mjölkö Brygga, 184 96 Åkersberga.

2020-12-16: Kommande aktiviteter uppdaterade med nya evenemang från SvOf och LTF! SvOf arrangerar bildvisning på distans två kvällar i januari. Välkommen att delta!

2020-11-04: Nu är det hög tid att beställa om du vill ha något av de äldre nummer av Färdskrivaren som annonseras under Försäljning! Av de övertaliga exemplar som inte blir sålda kommer de flesta att kasseras.