Bussuthyrning

Svenska Omnibusföreningen kan erbjuda veteranbussar för olika tillfällen och evenemang då man speciellt vill att själva transporten skall ingå i en upplevelse. Exempel på sådana tillfällen är bröllop, födelsedagar, studentexamen, firmafester och liknande. Här nedanför visas de bussar som kan hyras för abonnemangskörningar. Vänligen kontakta vår abonnemangsansvarige på info@svof.se för bokning eller mer information!

Vi kan också tillhandahålla bussar för filminspelningar och reklam, där tidsmässigt korrekta fordon krävs. Kontakta oss gärna på info@svof.se med dina idéer och önskemål! Våra bussar finns huvudsakligen i Stockholmsområdet, men vid behov kan vi kan också rekommendera veteranbussar som finns på andra håll i landet.

OBS! På vintern är våra bussar garagerade, och därför kan vi tyvärr inte ta emot förfrågningar om körningar under vintermånaderna.

Bussar för abonnemangskörningar

Klicka här för en lista över de bussar vi kan erbjuda för abonnemangskörningar!

Bussar för filminspelningar o.dyl.

För uppdrag där bussen fungerar som miljö / kuliss, och inte behöver köras, är de allra flesta av våra bussar tillgängliga. Om bussen du önskar inte är körbar och besiktigad kan detta lösas genom bogsering till och från inspelningsplatsen. En annan möjlighet kan vara att betalningen för uppdraget sker i form av ett ekonomiskt tillskott för iordningställande av bussen, då flera av bussarna bara behöver en mindre genomgång för att kunna besiktigas.

Följ nedanstående länkar för att se alla bussar SvOf förfogar över:
Abonnemangsbussar
Övriga bussar