Färdskrivaren

Färdskrivaren är vår medlemstidning som utkommer minst fyra gånger per år. Den skickas ut kostnadsfritt till alla medlemmar men kan också beställas här. Du som redan är medlem kan komplettera din samling med äldre nummer, och för dig som inte är medlem är detta ett bra sätt att provläsa tidningen!

Pris: Tidningar från de senaste två åren 50 kr/st + porto. Äldre nummer 10 kr/st + porto.

Skicka din beställning till info@svof.se eller Svenska Omnibusföreningen, c/o Henrik Birath, Mjölkö Brygga, 184 96 Åkersberga. Ange om du vill få tidningarna överlämnade i samband med föreningsaktivitet el.dyl. istället för leverans med posten.