Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Årsmöte 2021

Årsmötet 2021 kunde inte genomföras i maj på grund av de dåvarande coronarestriktionerna samt att den tilltänkta lokalen inte är tillgänglig för uthyrning. Nytt preliminärt datum är lördagen den 4 september. Närmare information om tid och plats meddelas här på föreningens hemsida, på forumet samt till alla som anmäler sig och alla som styrelsen har en e-postadress till.

Planen är fortfarande att genomföra ett kombinerat digitalt och fysiskt möte, följt av en utfärd längs busslinjer i 500-serien. Anmälan till själva mötet är inte nödvändig, men den som vill ta fika efteråt rekommenderas att anmäla sig så att vi kan beräkna mängden fika. Till utfärden är föranmälan nödvändig eftersom vi kan tvingas begränsa antalet passagerare i bussen.

I samtliga fall görs anmälan till aktiviteter@svof.se eller Tommy Enefalk, 070 508 87 85.

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: ONSDAGEN DEN 30 JUNI Nattbussutfärd i Söderort (natten mot 1 juli). Samling T-Liljeholmen (bussterminalen bredvid tunnelbaneperrongen), hållplatsen för linje 133 kl. 23.35. Avfärd kl. 23.45 med linje 133. Utfärden har planerats att följa följande rutt: 133 till Ekensberg och tillbaka – 147 till Hökmossen – 141 till Långsjö torg – 144 till Fruängen och sedan till Gullmarsplan – 193 till Farsta strandplan – LTF-fikat – 190 till Hornstull – SLUT. Reservplaner finns, om någon etapp inte går som väntat. Obligatorisk anmälan senast den 27 juni till ordföranden, via e-post anders.wettemark@gmail.com eller telefon 070-593 7463. LTF-fika (pris 25 kr, stödmedlem fritt)

LTF: TISDAGEN DEN 13 JULI Sommarbåtutfärd till Gällnö.
Alternativ 1, med promenad och rodd: Samling Strömkajen kl. 10.10 (för att få plats). LTF-skylt. Avgång kl. 10:30 Avgång från Strömkajen med fartyget M/S Sandhamn. Kl. 11:05 Tillägg Hasseludden för eventuell påstigning, kl. 11:10 Gåshaga, kl. 11:40 Vaxholm. Kl.13:03 ca Ankomst Karklö – avstigning. Därifrån promenad och rodd (s k båtluffarled) till Gällnö.
I Gällnö by är det Gällnö bar som serverar lättare somriga maträtter plus ett rikt dryckesutbud. Finns ett café bredvid om man vill testa det också.
Alternativ 2 (ej fysiskt ansträngande): Samling Strömkajen kl. 10.10 (för att få plats). LTF-skylt. Avgång kl. 10:30 med fartyget M/S Sandhamn. Kl. 11:05 Tillägg Hasseludden för eventuell påstigning, kl. 11:10 Gåshaga, kl. 11:40 Vaxholm båtbyte S Grinda ankomst 12.40 till V-båt avg 13.10 Ankomst Gällnö kl. 13.20. I Gällnö by är det Gällnö bar som serverar lättare somriga maträtter plus ett rikt dryckesutbud. Finns ett café bredvid om man vill testa det också.
Alternativ 3 (ångfartyg hela dagen): Samling Strömkajen kl. 12.40. Avgång från Strömkajen kl. 13:00 med S/S Norrskär. Kl. 13:35 Tillägg Hasseludden för eventuell påstigning, kl. 13.40 Gåshaga, kl. 14.20 Vaxholm. Ankomst Gällnö kl.16.05. Osäkert om LTF-guide medföljer detta alternativ.
För samtliga alternativ finns badmöjligheter.
Återresan (gemensamt med ångfartyg) : Kl. 17:10 Avgång Gällnö med S/S Norrskär. Ankomst Vaxholm kl. 18.30, Gåshaga kl. 19.05, Hasseludden kl. 19.10.Ankomst Strömkajen kl. 19.55.
OBS! Reservation för att serveringen kan vara stängd ombord på fartygen! Medtag matsäck eller ät eller fika på Gällnö!
Prisex: Stockholm- Gällnö t.o.r. 280 kronor för vuxna/186 kronor för pensionär, student och ungdom.
OBS! Biljett köps ombord och man kan betala med Visa/Mastercard eller med reskassan på Access-kortet.
OBS! Man måste ha en giltig biljett vid ombordstigandet på SL-bussar, om detta skulle bli aktuellt för någon.
Obligatorisk anmälan genom e-post till Anders.Wettemark@gmail.com eller per telefon tel. 070-593 7463 till ordf. Anders Wettemark, senast en vecka innan avresa. Guider Anders Wettemark, Mats Östman och Niclas Hokke. Mer info om t ex servering m m ges till de som anmäler sig.

LTF: FREDAGEN DEN 13 AUGUSTI Ångbåtsresa Skeppsbron -Norrtälje. Samling Skeppsbron kl. 16.15 (för att få plats). LTF-skylt. Busshpl. Slottsbacken. Avgång kl. 16.45. Påstigning även i Vaxholm, kl. 17.50. Till Norrsund (Blidö) kl. 21.15, Kapellskär 21.40. Ankomst Norrtälje kl. 23.30. Buss mot Stockholm från Norrtälje kl. 23.48 (676), 0.45 (696). Möjlighet att åka hem snabbare till Stockholm genom att kliva av vid Norrsund eller Kapellskär. Det finns även alternativa bryggor: Björnhuvuds ångbåtsbrygga samt Linanäs. Alternativen är närmast tänkta för dem, som inte vill komma hem för sent. Prisex: till Norrtälje 260 kr, till Norrsund 160 kr. Boka gärna plats i matsalen, anmälan till anders.wettemark@gmail.com, tel. 070-593 7463, helst omgående! Man kan äta i försaalongen utan bokning. OBS! Man måste ha en giltig biljett vid ombordstigandet på SL-bussar. OBS! Frågor om fler alternativa färdvägar, övernattningsmöjligheter mm kan ställas till Mats Östmanvia e-post matsdle90@gmail.com el Niclas Hokke på tel 073-5118715. OBS! Anmälan till båtresan senast en vecka innan till ordf. Anders Wettemark.
Guider: Jörgen Lagercrantz och Mats Östman.

LTF: FREDAGEN DEN 27 AUGUSTI kl. 18.00 ’Efter Jobbet’ -åter i kvarterslokalen i Farsta, Östmarksgata 43. Enkelt och lättpratat, nu särskilt våra bästa sommarminnen. LTF-fika (25 kr, stödmedlem fritt).
Kl. 19.00 Styrelsemöte i samma lokal. Alla medlemmar får stanna kvar och lyssna eller läsa våra utbytestidningar i ett eget hörn.
MÅNDAGEN DEN 6 SEPTEMBER kl. 10.30 Banvallspromenad i Solna och Sundbyberg Samling Solna J norra uppgången (Mallbron). Vi går gamla banan genom Hagalund och studerar gamla och nya stationslägen i Huvudsta och Sundbyberg + annat hemligt. Avslut med lunch i Sundbyberg. Sträcka: ca 7 km i lugnt tempo. Ciceroner: Anders Svensson och Anders Wettemark.