Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Lördagen den 3 oktober: Årsmöte 2020

SvOf:s uppskjutna årsmöte 2020 kommer att anordnas lördagen den 3 oktober klockan 13:00 vid Tempus, Beckombergavägen 13 (T-bana Åkeshov). Årsmötet kombineras med höstmötet, vilket innebär att inget separat höstmöte kommer hållas i år. Vid gynnsam väderlek håller vi mötet utomhus intill lokalen, och deltagarna uppmanas därför att bära lämplig klädsel för någon timmes utevistelse. Möjlighet att delta i mötet på distans kommer också finnas (se nedan).

Efter mötet finns smörgås med dryck till självkostnadspris. Därefter, tidigast kl 14:30, gör vi en bussutfärd med H54 4828 enligt samma färdplan som vid förra årets inställda (h)julutfärd. Vi kommer att följa olika E- och X-linjer i Västerort och Norrort, och deltagarna får gärna komma med egna förslag på linjer. Biljettavgiften är 100 kr (under 18 år 75 kr, under 12 år 0 kr, nya medlemmar som deltar för första gången 0 kr).

Deltagande i mötet på plats kräver ingen föranmälan, men den som vill ta fika efteråt rekommenderas att anmäla sig så att vi kan beräkna mängden fika. För deltagande på distans är föranmälan nödvändig, eftersom vi behöver återkomma med mer information om hur du ska göra. Även för att medfölja på utfärden gäller obligatorisk föranmälan, då antalet passagerare i bussen är begränsat av virusskäl.

I samtliga fall görs anmälan till aktiviteter@svof.se eller Tommy Enefalk, 070 508 87 85.

OBS! Viktig information till alla som avser att delta på plats:

⚫ Tvätta händerna ofta och använd gärna handsprit
⚫ Försök om möjligt hålla 1,5 meters avstånd till andra deltagare
⚫ Stanna hemma om du inte känner dig fullt frisk

Väl mött, på plats eller på distans, önskar styrelsen!

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: LÖRDAGEN DEN 10 OKTOBER kl. 11.55. Rundtur med buss-Färja-nya pendelbåt 83X-spårvagn (Lidingöbanan). Samling Slussen, Värmdöbussterminalen kl. 11.55, LTF-skylt. Linje 474 avg. kl. 12.02, byte Kolvik 12.45 till linje 439, ank. Stenslätten 13.12. Bilfärja från Stenslätten 13.24 till Rindö – 5 min gångväg till Restaurang Batteriet, måltidsuppehåll 13.45-15.15. Därifrån ca. 8 min promenad till Grenadjärsbryggan. Linje 83X från Grenadjärbryggan (Rindö) 15.35 till Gåshaga 16.25 (Strömkajen 17.00). Linje 21 från Gåshaga 16.30 till Ropsten 16.52. Reseledare: Anders Wettemark, SL-taxa gäller. Alternativ med 83X till Strömkajen 17.00. Obligatorisk anmälan till anders.wettemark@bredband.net tel. 070-593 74 63 senast 1 oktober (efteranmälan eller spontant uppdyk möjligt).

LTF: TORSDAGEN DEN 22 OKTOBER kl. 11.00. Tvärbanepromenad, Norra Ulvsunda Ursvik, samling tvärbanans hpl Norra Ulvsunda kl. 11.00, avgång 11.05. LTF-skylt. Vi går dels i kanten av färdig, ej invigd sträcka till Bromma flygplats och sedan sträckning under byggnad till Ursvik. Guide Jörgen Lagercrantz, avslut (frivilligt) på Lilla Sara pizzeria, Ursvik, Hemåt med linje 504 till Rissne/Hallonbergen/Sundbyberg. Frivillig anmälan till anders.wettemark@bredband.net tel. 070-593 74 63.Resråd: Tvärbanan linje 22 från Solna stn 10.45 Sundbyberg 10.51 eller Sickla 10.18, Gullmarsplan 10.29, Årstaberg 10.37, Liljeholmen 10.41, Alvik 10.52 till Norra Ulvsunda ca 10.59. Dessa förbindelser inväntas vid samlingen.

LTF: TISDAGEN DEN 3 NOVEMBER kl. 09.45. Höstbåtutfärd till Bjurön. Samling Strömkajen kl. 9.45 Avgång 10.00. LTF-skylt. Endast ett fartyg avgår, så det är lätt att hitta oss (Vaxholm I eller Dalarö eller Gällnö, samtliga med servering). Ank. Bjurön 13.25. Promenad i vacker natur. Åter från Bjurön med Viggen, avg. 14.25, ank. Vaxholm 15.57. I Vaxholm bestämmer vi när vi ska fortsätta till Stockholm, ev. efter en middag på någon servering i Vaxholm. För den som vill hinna hem tidigt rekommenderas buss 670 från Vaxholm. Annars passar SL-båt 83X kl. 18.00 från Vaxholm mot Strömkajen. Obligatorisk anmälan, med angivande av troligt deltagande i middag till anders.wettemark@bredband.net tel. 070-593 74 63 senast 1 nov (efteranmälan eller spontant uppdyk möjligt. Färdbiljetter på Waxholmsbolaget: Köps ombord med Visa/Mastercard eller med reskassan på Access-kortet. Man kan även resa med SL:s periodbiljetter som gäller för 30 dagar eller längre.

LTF: FREDAGEN DEN 27 NOVEMBER kl. 18.00 Höstmöte. Plats: Kvarterslokalen Carl Malmstens väg 6, T-Bergshamra. Vid detta tillfälle beslutas bl. a. nästa års medlemsavgifter. LTF-fika (Pris: 25 kr, stödmedlem fritt). Frivillig anmälan till Anders Wettemark tel. 070-593 7463 eller e-post anders.wettemark@bredband.net. Efterprogram: Bildvisning, detaljer meddelas vid anmälan.