Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Just nu inga planerade SvOf-aktiviteter.

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: FREDAGEN DEN 27 NOVEMBER kl. 18.00 Höstmöte. Plats: Kvarterslokalen Carl Malmstens väg 6, T-Bergshamra. Vid detta tillfälle beslutas bl. a. nästa års medlemsavgifter. LTF-fika (Pris: 25 kr, stödmedlem fritt). Frivillig anmälan till Anders Wettemark tel. 070-593 7463 eller e-post anders.wettemark@bredband.net. Efterprogram: Bildvisning, detaljer meddelas vid anmälan.