Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Årsmöte 2020

Viktig information (uppdaterad 16 april): Den mötesplanering för den 16 maj som meddelats tidigare är inte längre aktuell. Med hänsyn till medlemmarnas hälsa, och i samråd med revisorerna, väljer styrelsen att senarelägga mötet till dess att det kan hållas under någorlunda normala former. Troligt är att det nya datumet blir efter sommaren, såvida situationen inte återgår till det normala mycket snart.

Vi ber våra medlemmar att regelbundet titta efter ny information på vår hemsida https://omnibuss.se eller forumet https://forum.omnibuss.se. Anmäl gärna din e-postadress till per.tyreso@telia.com för att få de senaste uppdateringarna via mejl. Vid frågor kan styrelsen nås på info@svof.se.

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: TORSDAGEN DEN 7 MAJ Vårbåtutflykt Strömkajen rundtur till Stavsnäs alt 1 via Harö, alt 2 via strandhugg Nämndö, alt 3 raka vägen utan strandhugg.

Samling Strömkajen kl 10.45. Gemensam avgång 11.00 med m/s Roslagen. Alternativ 1 båtbyte Styrsvik (Runmarö) och Harö ank Stavsnäs 18.00, Slussen 19.15. Alternativ 2 till Nämdöböte, promenad till utsiktsplats m.m. Åter 18.20 till Stavsnäs 20.00 Slussen 21.42. Reseledare: Via Harö Olle J. Via Nämdöböte Anders Wettemark. Obligatorisk anmälan till anders.wettemark@bredband.net eller tel. 070-593 7463 senast 2 maj, ange resealternativ.

OBS 1 Serveringen ombord är öppen och betalas med kreditkort (endast Visa/Mastercard) OBS 2 Sista dagen med SL periodkortsgiltighet (minst 30 dagar) på WÅAB. Biljett (om du inte har SL periodkort min. 30 dagar) kan köpas med kreditkort (endast Visa/Mastercard) eller SL/WÅAB reskassa. Pensionärsrabatt gäller. OBS 3 Resealternatv 3 är att bara åka till Stavsnäs ank 15.00, ank Slussen 16.15 OBS 4 Resealternativ 1 möjliggör förstås även ett strandhugg i seglarparadiset Sandhamn

LTF: FREDAGEN DEN 12 JUNI Nattbussutfärd, samling natten mot lördag kl. 0.15. Denna gång i södra regiondelen efter några år i Norrort. Samling Mc Donalds Slussen för att fastställa planerna. LTF-fika senare under natten. Anmälan obligatorisk till anders.wettemark@bredband.net eller tel. 070-593 74 63