Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Årsmöte 2021

Nedanstående gäller om det är möjligt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I annat fall kommer ändringar meddelas via denna sida, samt till alla som anmält sig och alla som styrelsen har en e-postadress till.

SvOf:s årsmöte 2021 hålls lördagen den 29 maj klockan 13:30 vid Tempus, Beckombergavägen 3 (T-bana Åkeshov) samt via Microsoft Teams.

Efter mötet finns smörgås med dryck till självkostnadspris. Deltagande i mötet på plats kräver ingen föranmälan, men den som vill ta fika rekommenderas att anmäla sig (se nedan) så att vi kan beräkna mängden fika.

För deltagande på distans kommer Teams-länk skickas ut till alla som styrelsen har en e-postadress till. Om du inte har fått något e-postutskick från SvOf tidigare, anmäl dig för att få länken till mötet.

Som avslutning på dagen gör vi en utfärd längs linjer i 500-serien (dock inte linje 509 som vi sparar till ett separat tillfälle). Turen startar tidigast 15:30 vid Tempus, Beckombergavägen 3 och avslutas på samma plats.

Biljettavgiften är 100 kr (under 18 år 75 kr, under 12 år 0 kr, nya medlemmar som deltar för första gången 0 kr). Betalningen göras vid påstigandet, antingen kontant eller med Swish. Till utfärden gäller föranmälan eftersom vi kan tvingas begränsa antalet passagerare i bussen.

I samtliga fall görs anmälan till aktiviteter@svof.se eller Tommy Enefalk, 070 508 87 85.

Väl mött!
Styrelsen

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: MÅNDAGEN DEN 17 MAJ KL. 10.30. Studium av det överdäckade spåret vid T-Gullmarsplan. Samling vid norra änden av spår 3 / 4 (LTF-skylt). Vi ska därefter studera vad som händer vid arbetena för en nedgång till Blå linjen. Detta är tänkt att vara ett spontant arrangemang, där var och en bidrar med sina egna kunskaper. Obligatorisk anmälan senast den 13 maj till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel. 070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid fler anmälningar återkommer vi och meddelar en extra tid för dem, som inte fick plats vid den första tiden.

LTF: LÖRDAGEN DEN 12 JUNI kl. 10.30 Banvallspromenad längs med Nynäsbanan, Älvsjö-Trångsund. Samling Älvsjö J Vänthall vid Pressbyrån (LTF-skylt). Ciceroner: Mikael Johansson samt Palle Lindblom från Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening. Vi studerar järnvägsminnen, bland annat platserna för nedlagda järnvägsstationer, -hållplatser samt banvaktsstugor. Avslutning i Trångsund, där vi hade tänkt äta en måltid. Obligatorisk anmälan senast den 8 juni till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel. 070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid fler anmälningar än åtta återkommer vi och meddelar en gruppindelning, så att ingen ur respektive grupp har kontakt med någon ur den andra gruppen. Oömma kläder och skodon rekommenderas.

LTF: ONSDAGEN DEN 30 JUNI Nattbussutfärd i Söderort. Samlingstid som vanligt runt midnatt. Obligatorisk anmälan senast den 26 juni till ordföranden på grund av maximalt tillåtet antal deltagare (åtta) enligt gällande Covid-19-föreskrifter, tel. 070-593 7463 eller e-post till: anders.wettemark@gmail.com Vid anmälan meddelas detaljerna beträffande exakt tid och plats.