Kommande aktiviteter

Detta är de föreningsaktiviteter som för närvarande är planerade under 2019. Detaljer om respektive evenemang läggs till så fort de fastställts. Även icke-medlemmar är välkomna att delta i aktiviteterna.

Observera att ändringar av planeringen kan förekomma, och att aktiviteter kan ställas in om för få har föranmält sig. Eventuella ändringar annonseras här, på forumet och om möjligt i Färdskrivaren. Vid inställd aktivitet meddelas alla som har föranmält sig.

SvOf-medlem som inte deltagit i någon tidigare utfärd medföljer kostnadsfritt på sin första SvOf-utfärd. Detta avser själva bussresan och täcker inte ev. tillkommande utgifter för mat/fika, inträde till museer el.dyl.

Just nu inga annonser, men håll utkik efter nya aktiviteter framöver!

Andra föreningars aktiviteter

SvOf:s prissättning gäller inte för aktiviteter här nedanför. Vid frågor, kontakta den förening som nämns i rubriken för respektive aktivitet.

LTF: FREDAGEN DEN 28 FEBRUARI kl. 18.00 Bildafton. Plats: Kvarterslokalen Östmarksgatan 43, T-Farsta. Hans Eriksson visar bilder, ta gärna med egna, såväl dia som digital (USB) ska fungera. LTF-fika (Pris: 25 kr, stödmedlem fritt). Frivillig anmälan till anders.wettemark@bredband.net eller tel. 070-593 7463, obl. om du tar med egna bilder.

LTF: MÅNDAGEN DEN 16 MARS Studiebesök Transdev bussdepå Märsta kl. 14.00 visning av verkstad, nya elbussar. Genomgång av ansvarsfördelning huvudman-entreprenör, typ av incitamentsavtal. Plats för frågor och fika (gratis). Restips: pendeltåg från Stockholm City 13.00 (vi åker ungefär i femte dörren framifrån), buss 583 Märsta 13.45 till Fältvägen 13.48, 5 min promenad. Anmälan rekommenderas till anders.wettemark@bredband.net tel. 070-5937463.