Kontakt och styrelse

Föreningens adress:
Svenska Omnibusföreningen
Box 15 034
104 65 Stockholm

E-post:
info@svof.se

Styrelse:

 • Ordförande: Lars Ericson
 • Vice ordförande: Tommy Enefalk
 • Sekreterare: Ulf Kasper
 • Kassör: Stefan Eriksson
 • Ordinarie ledamöter: Joakim Selling, Staffan Wolter, Magnus Isaksson, Mats Westerberg, Henrik Birath
 • Suppleanter: Tord Johnsson, Per-Olow Wallin, Björn Forslund

Revisorer och Valberedning:

 • Revisorer: Gösta Hederström, Olle Jarlsåker
 • Revisorssuppleanter: Tobias Hård, Kenth Hård
 • Valberedning: Reinert Klint, Peter Rost

Redaktionskommitté för tidningen Färdskrivaren:

 • Lars Höjer
 • Björn Forslund
 • Reinert Klint
 • Tommy Enefalk
 • Lars Ericson

Aktivitetskommitté:

 • Tommy Enefalk
 • Reinert Klint
 • Tord Johnsson
 • Henrik Birath

Aktivitetskommittén kan nås på aktiviteter@svof.se

Administratörer för föreningens hemsida:

 • Niclas Peyron
 • Calle Peyron
 • Tommy Enefalk

Niclas kan nås på niclas@familjenpeyron.se

Driftansvariga för föreningens hemsida och forum:

 • Magnus Isaksson
 • Björn Ax

Björn kan nås på bjorn.ax+omnibuss@baksidan.org