Årsmöte med utfärd till Ekerö 2018-05-19

SvOf:s årsmöte 2018 hölls i Åkeshov, och föregicks av en rundtur med SJ 1120 på Mälaröarna. Färden gick Åkeshov-Närlunda-Träkvista-Skärvik-Jungfrusund-Ekerö centrum-Åkeshov. Ett kortare uppehåll gjordes vid färjeläget i Jungfrsund, och därefter ett besök inne på Tappströmsgaraget vid Ekerö C. Stort tack till Arrivas depåchef och personal som möjliggjorde besöket och assisterade med öppning av grinden. Medföljande SvOf-medlemmar ska naturligtvis också ha ett stort tack!


Hämtning av 1120 i Hornsberg.


Tvättning av bussen inför avfärd.


Jungfrusund, där 1120 fick träffa en 41 år yngre kollega.


Inne på Tappströmsgaraget finns en vacker modellbuss handgjord av Bengt Löw.


Klart för återfärd mot Åkeshov!