Årsmöte med utfärd längs ULJ 2016-05-29

Årsmötet 2016 hölls i Uppsala, och anslutningsresorna till/från Stockholm gjordes med den skinande blanka 2845 som gick mycket behagligt på motorvägen. Efter möte och trevlig bildvisning gjordes en utfärd längs Upsala-Lenna Jernväg, där utbildningen inför sommarens museitrafik var i full gång. Detta innebar att vi fick glädjen att se museitåg i trafik, trots att säsongen egentligen inte börjat. Av tidsskäl fick slutmålet ändras från Faringe till Almunge, men detta innebär ju att vi har något kvar att besöka i framtiden!


Klart för avfärd från Tekniska högskolan.


Sällskapet tar plats i SJ 2828 efter årsmötet. Att åka i 2828 är onekligen en upplevelse för både ögon och öron!


Omställning av semafor vid Bärby.


Manövrering av bussar i Marielund. Med ett följe på två bussar kan det ibland bli lite trångt, men förarna löste detta utan bekymmer.


Interiör i 2828.


Nästa anhalt var Länna…


..och därefter slutmålet Almunge, där det blev fika.


Till sist avgick bussarna mot Uppsala respektive Stockholm…


…och den nylackerade 2845 hamnade på bild en gång till efter ankomst till Tekniska högskolan.